Coherentie = balans.

Hartcoherentie betekent dat het versnellen en vertragen van onze hartslag op elkaar zijn afgestemd.  Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die.  Als we de twee op een regelmatig tempo afwisselen, spreken we over hartcoherentie.

Wat_is_hartcoherentie_Gent_Mathieu_Devies_hartcoherentietraining

Het zelfgenezend vermogen van ons hart aanspreken

Ons hart blijkt een veel grotere rol te spelen in onze emoties, ons denken en functioneren dan tot op heden voor mogelijk werd gehouden. Met een eenvoudige ademhalingstechniek brengen we het hart in een zodanige staat dat het lichaam in balans wordt gebracht.

Hartcoherentie betekent dat het versnellen en vertragen van onze hartslag op elkaar zijn afgestemd. Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die. Als we het in- en uitademen op een regelmatig tempo afwisselen slaat het hart op een coherente manier.

Onze hartslag wordt bepaald door externe omstandigheden, gedachten, emoties én onze ademhaling. Bepaalde zorgen en stress doen onze hartslag versnellen en maken dat er geen evenwicht is tussen spanning en ontspanning. De coherentie is dan zoek. Anderzijds kunnen leuke, aangename herinneringen de hartcoherentie bevorderen.

Via een focus op de ademhaling kunnen we niet alleen ons hartritme maar ook onszelf opnieuw in evenwicht brengen.

Door middel van hartcoherentie als zelfhulpmethode kom je tot een optimale samenwerking tussen hart, autonome zenuwstelsel en emotionele brein. Je voelt al snel dat de stress en overprikkeling afneemt en dat je terug helder kan denken.

Door deze ademhalingstechniek toe te passen bouw je veerkracht op, verlaag je je stressniveau en kom je emotioneel tot evenwicht. De verbinding met jezelf wordt hersteld.

 

“ER ZIJN VEEL TECHNIEKEN OM TE ONTSPANNEN, MAAR WEINIGE ZIJN ZO GOED HANTEERBAAR EN MEETBAAR ALS HARTCOHERENTIETRAINING.”

Dr. Vera Eenkhoorn, Endocrinoloog, Revida-arts

Wat zijn de positieve effecten van hartcoherentie?

Voor jou persoonlijk

 • Verbetering van concentratie en focus
 • Meer veerkracht (verhoogde amplitude hartritmevariabiliteit)
 • Bevordering van rustgevoel en welbehagen
 • Meer creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • Verandering van gedrag en denken in positieve zin
 • Meer grip op angsten
 • Verminderen van hoge bloeddruk gerelateerd aan stress.
 • Verbeterd hormonaal evenwicht
 • Verbeterd geheugen
 • Verhoogde immuniteit
 • Ondersteunend effect bij regulering van bloedsuiker waarden
 • Verbeterde prestaties
 • Regulering van lichaamsgewicht

Voor jou als organisatie

 • Lange termijn investering in lager ziekteverzuim door verbeterde veerkracht en vitaliteit van jouw werknemers
 • Verbeterde communicatie vanuit ‘flow’ in plaats vanuit ‘actie-reactie’
 • De werkgever biedt een tool aan waardoor de werknemer zich gesteund voelt
 • Veerkracht in plaats van ziekteverzuim omwille van stress
 • Teams in de flow
Hartcoherentie bij stress en onrust versus bij kalmte en positieve emoties - Oosterzele - Gent - hartcoherentietraining.be - Mathieu Devies

Hartcoherentie is meetbaar en eenvoudig toepasbaar

Een hartcoherentietraining maakt gebruik van biofeedback. Via een oorsensor wordt het verschil in intervallen tussen twee hartslagen gemeten (hartritme variabiliteit of kortweg HRV). Je hart slaat immers niet als een metronoom. Er zit telkens een kleine variatie tussen de hartslagen.

Ons lichaam past zich voortdurend aan aan veranderende omstandigheden. De mate van hartritme variatie vertelt ons iets over onze veerkracht.

Negatieve gevoelens (frustratie, angst, boosheid) leiden tot een incoherent patroon, met grillige pieken. Positieve gevoelens (waardering, liefde, plezier) leiden tot een coherent hartritme. Dit uit zich in een rustig golvend patroon. Wat je duidelijk kan zien op het scherm.

De biofeedback software geeft aan of de sympathische en parasympatische activiteit van ons autonome zenuwstelsel in balans zijn. Sympathisch wil zeggen dat je lichaam tot actie wil overgaan, parasympatisch wil zeggen dat het in rust is. Bij de meeste mensen zijn die twee systemen niet altijd goed op elkaar afgestemd, wat niet goed is voor je lichaam. Vergelijk het met het gaspedaal en de rem van je auto.

Meer weten? Blog

ONLINE TRAINING MOGELIJK

Betere resultaten met hartcoherentie

Vragen? Bedenkingen?

Voel je vrij mij te contacteren.